Sales

✍🏼 ตามมาตรฐาน

เมื่อคุณภาพเป็นเรื่องดีฟ้อลต์ … เราเหลือทางเลือกอื่นๆอะไรบ้างในการสร้างความแตกต่างให้กับตัวเอง 🎭

✍🏼 ราคาแพงที่สุด

ไม่ใช่แค่ราคาเริ่มต้น แต่ราคาที่สูงที่สุดอยู่ที่ไหน? สินค้าที่ดีที่สุด บริการที่ดีที่สุดราคาเท่าไร? พวกเขาก็อยากรู้เช่นกัน 💰

✍🏼 เวเปอแวร์

การส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้ลูกค้ารายแรกได้นั้นน่าภูมิใจและส่งผลดีกับบริษัทมากกว่าการกวาดต้อนลูกค้ามาได้ 10 รายแต่ส่งมอบอะไรไม่ได้เลย 🙆🏼‍♂️

✍🏼 ไม่ซื้อก็ไม่ขาย 🙆🏼‍♂️

การทำงานนั้นโมเมนตัมสำคัญที่สุด อยู่นิ่งๆยอดขายไม่เดินมันก็เฉื่อยกันหมด ถ้าเริ่มมีกิจกรรมให้ทำอย่างต่อเนื่องผลงานก็จะไหลมาเทมาเอง 🔥

✍🏼 การตลาดแบบทะลุโลก

โอเวอร์ไฮ้ป์คือสิ่งที่ผมเคยทำและทำอยู่ … และได้รับคำแนะนำให้ทำต่อไป แต่โอเวอร์ไฮ้ปคือสิ่งที่ขัดกับความเชื่อความรู้สึกลึกๆของผมเอง 😐

✍🏼 ลูกค้ารายนี้ต้องการอะไร?

น้อยบริษัทมากในโลกนี้ที่สามารถเอาใจทุกคนได้ ดังนั้นเราต้องเลือกตอนนี้เลยครับ เราต้องถามตัวเองว่าเราคือใครและลูกค้าของเราคือใคร 🥳

✍🏼 เราขายของให้ใคร?

มันไม่ใช่ขนาดของลูกค้า พวกเขาฉลาดแค่ไหน พวกเขากระเป๋าหนักมั้ย มันคือเรื่องว่าสินค้านี้ช่วยเพิ่มรายได้ให้พวกเขาได้หรือไม่ ดีและเร็วแค่ไหน ☄️

✍🏼 คุณค่ากับฟีเจอร์

เราขายอะไร? คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสิ่งที่เราทำ (เพิ่มกำไร ลดต้นทุน) หรือเราพูดแค่ว่าฟีเจอร์ของเราดีกว่าคู่แข่งอย่างไร? 👹