Respect

🫱🏼 ทิ้งท้าย

การที่เราพยายามจะเป็นคนที่พิมพ์หรือพูดประโยคสุดท้ายในบทสนทนาเสมอ มันสื่อถึงความใส่ใจและเคารพ 🙏🏽

🚄 แนวทางส่วนตัว

มันคือการถามตัวเองและรู้จักตัวเองให้ดีพอที่จะตอบว่า “ทางเลือกของฉันคืออะไร?” 🫀

🐙 ยืดและหยุ่น

ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นระเบียบ เราต้องการจัดระเบียบ เราลดความยืดหยุ่นเพื่อสร้างความพร้อมเพรียง … เราเห็นผลลัพธ์อย่างนั้นมั้ย? 🦑

🫶🏼 ใจมาก่อน

คำว่าใจแปลว่าท้ังสองฝ่ายจะเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายจะพยายามประนีประนอมและหาจุดลงตัวในผลประโยชน์ของกันและกัน 🤟🏼

🪙 หัวหรือก้อย

อย่าคิดว่าเรื่องจิ๊บจ๊อยของเราคือเรื่องจิ๊บจ๊อยของคนอื่น ครั้งต่อไปถามตัวเองให้ดีว่าเรากำลังจะบังคับให้อีกฝ่ายเลือกเหรียญด้านไหน 💋

⌚️ เวลาของฉันสำคัญกว่า

อย่าคิดว่าเวลาของตัวเราเองมีค่าและสำคัญกว่าเวลาของคนอื่น … นั่นมันเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้ในทุกมุมมองในทุกยุคทุกสมัย 👎🏽

😅 เสแสร้ง

ถึงแม้จะรู้สึกว่าไร้สาระ แต่ตราบใดที่เรายังอยู่ในห้องหรืออยู่บนโต๊ะประชุม หน้าที่ของเราคือเสแสร้งว่าฉันสนใจ 🥲

🥺 ไม่สามารถ …

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม … อย่าคิดดูถูกว่าเขาไร้ความสามารถในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันเป็นเรื่องต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นผู้นำ 👽