Respect

✍🏼 มนุษย์ ɑ

อย่าลืมว่าเวลาและภาระหน้าที่ของคนอื่นก็มีความสำคัญไม่แพ้ของเรา และอย่าทำตัวเป็นมนุษย์อัลฟ่าที่มองตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล 🪐

✍🏼 คนรักษาสัญญา

คนที่ทำตามสัญญาทุกครั้งคือคนที่พิเศษกว่าคนอื่น แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเราก็แตกต่างและโดดเด่นกว่าใครๆแล้ว 👏🏼👏🏼👏🏼