Knowledge

🧠 แผนหรือข้อมูล

คำตอบคือเราต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ช่วยสร้างความฉลาดให้เราและทีมงาน ข้อมูลที่ช่วยให้การตัดสินใจของเราถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 🤙🏼

🐘 ว่าไปนั่น

การตอบคำถามบางข้อไม่ได้ไม่ใช่การชี้ให้เห็นว่าใครโง่ และการตอบคำถามบางข้อได้ไม่ใช่การชี้ให้เห็นว่าใครฉลาด 😎

😳 ผมไม่รู้เลย

บางครั้งการได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการต้องเริ่มต้นด้วยการพูดว่า “ไม่” มากกว่า “ใช่” 😎

✍🏼 ความรู้ความลับ

มันคือองค์ความรู้ที่เรามีแต่เพื่อนเราไม่มี คู่แข่งเราไม่รู้ และมันคือจุดที่สร้างความแตกต่างระหว่างองค์กรที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว 💭

✍🏼 คำสาปของความรู้

อะไรๆที่เรารู้อยู่แล้วมันก็ง่ายไปหมด สมมติฐานนี้ทำให้เราสร้างกำแพงความลำเอียงขึ้นมาในใจว่า “คนอื่นก็ต้องเข้าใจง่ายๆด้วยสิ” 👎🏽