Knowledge

🍋 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

ถ้าอยากได้ความร่วมมือ จงทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเรา ไม่ใช่เพราะหัวหน้าสั่งหรือ ตัวชี้วัดเป็นตัวกำหนด 🍏

🔮 ความรู้กับการแบ่งปัน

ความรู้ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากการลงมือทำจริง การแบ่งปันนั้นสำคัญและมีส่วนกับโอกาสในการพัฒนาตัวเองของทีมงานก็จริง แต่มันไม่ใช่เรื่องเดียว 🧰

🫤 ลูกค้าไม่ปลื้ม

เพราะหลายครั้งคนทั่วไปไม่เข้าใจความต้องการของตัวเอง บางครั้งตัวเราตั้งคำถามไม่ดีพอ และบางครั้ง … พวกเขายังมีความจริงที่ยังค้างอยู่ในใจ 😬

🕳️ ช่องว่างขนาดยักษ์

ในช่วงต้น … สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่โปรดักท์และยอดขาย แต่เป็นความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและผู้ซื้อ เราควรโฟกัสสิ่งนี้ก่อน 🌵

😑 สิ่งที่ขาดหายไป

แท้จริงแล้วในช่วงต้นของบริษัทเกิดใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่โปรดักท์และยอดขาย แต่เป็นความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและผู้ซื้อ 😬

🐐 ข้อมูลกับแรงบันดาลใจ

เราไม่จำเป็นต้องได้ข้อมูลครบถ้วน เราไม่ควรที่จะได้ข้อมูลครบถ้วนด้วยซ้ำไป ขอแค่โครง ขอแค่ภาพร่าง ขอแค่แนวทาง ขอแค่หลักการก็พอ 🥳

😪 ข้อมูลไม่เคยพอ

คำถามไม่ใช่ว่าเราจะหาข้อมูลจากไหน … จงถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงกับข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือและในสมองมากกว่า 👽

🤟🏼 ความรู้สามส่วน

ทั้งสามข้อต้องมาพร้อมกัน … อะไรสำคัญที่สุด … ผมคงต้องเลือกข้อสามเพราะถ้ามีความเต็มใจ สองข้อแรกมันสร้างได้จากความพยายามส่วนตัว 🙏🏽

🎤 ข่าวกับบทความ

มันคือการรสนิยมการใช้ชีวิต ระหว่างความรวดเร็วไม่หยุดนิ่งกับความค่อยเป็นค่อยไปแบบยั่งยืน 👻