Knowledge

🐐 ข้อมูลกับแรงบันดาลใจ

เราไม่จำเป็นต้องได้ข้อมูลครบถ้วน เราไม่ควรที่จะได้ข้อมูลครบถ้วนด้วยซ้ำไป ขอแค่โครง ขอแค่ภาพร่าง ขอแค่แนวทาง ขอแค่หลักการก็พอ 🥳

😪 ข้อมูลไม่เคยพอ

คำถามไม่ใช่ว่าเราจะหาข้อมูลจากไหน … จงถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงกับข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือและในสมองมากกว่า 👽

🤟🏼 ความรู้สามส่วน

ทั้งสามข้อต้องมาพร้อมกัน … อะไรสำคัญที่สุด … ผมคงต้องเลือกข้อสามเพราะถ้ามีความเต็มใจ สองข้อแรกมันสร้างได้จากความพยายามส่วนตัว 🙏🏽

🎤 ข่าวกับบทความ

มันคือการรสนิยมการใช้ชีวิต ระหว่างความรวดเร็วไม่หยุดนิ่งกับความค่อยเป็นค่อยไปแบบยั่งยืน 👻

🏮 ไม่ผิดที่ไม่รู้

ความไม่รู้คือบ่อเกิดของความรู้และการพัฒนา … อย่าไปกลัวที่จะตอบว่า “ผมไม่ทราบครับ หนูไม่รู้ค่ะ” 😇

🧠 แผนหรือข้อมูล

คำตอบคือเราต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ช่วยสร้างความฉลาดให้เราและทีมงาน ข้อมูลที่ช่วยให้การตัดสินใจของเราถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 🤙🏼