Happiness

✍🏼 งานหรือชีวิต

เคล็ดลับง่ายๆในการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ทั้งสองด้าน - งานและชีวิต คือการมีเป้าหมายระยะสั้นให้ตัวเอง 🎯

✍🏼 พร้อมกันทั้งหมด

งานยุ่งและงานเยอะเป็นเรื่องที่เราเลือกเองไม่ได้ แต่งานสนุกและงานสร้างสรรค์นั้นเราก็พอมีช่องทางทำให้มันเป็นจริงได้บ้างเหมือนกันแหละ 🙌🏼

✍🏼 ฉลอง

เหตุผลของการเฉลิมฉลองที่มีอะไรมากกว่าแค่เปลือกนอก 🎉

✍🏼 ความสุขของทีมงาน

ความสุขของพนักงานไม่ใช่ปัจจัยรองอีกต่อไป มันคือเรื่องหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อความรุ่งเรืองขององค์กร ❤️

✍🏼 ปีใหม่ปีนี้ …

ไม่เริ่มก็ไม่เกิด ไม่กล้าก็ไม่ก้าวหน้า …​ ปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีแต่ความกล้าหาญ กล้าที่จะคิดและทดลอง กล้าที่จะล้มเหลวและลุกขึ้นมาสู้ต่อ 💪🏽