🍌 ง่าย ง่าย … ยาก

สั้น ยากกว่า ยาว เช่น การเขียนโค๊ด และการแต่งบทความ

เบา ยากกว่า หนัก เช่น การออกแบบหน้ายูไอ แม้แต่การจัดกระเป๋าเดินทาง

น้อย ยากกว่า เยอะ เช่น การสร้างโปรดักส์ที่ดี หรือการทำพรีเซ็นเตชั่นสวยๆ

ถ้าเรามีเวลาเพียงพอ … หาทางทำงานให้ “ง่าย” แม้จะแลกมาด้วยความเหนื่อย “ยาก” ก็ตามเพราะผลลัพธ์มันคุ้มค่าเสมอ

✌🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *