🗞 นักสะสม

บางครั้งเราสะสมไอเดีย บางครั้งเราสะสมบั๊ก

บางครั้งเราสะสมลูกค้า บางครั้งเราสะสมงานที่พอกพูน

บางครั้งเราสะสมความภูมิใจ บางครั้งเราสะสมความเย่อหยิ่งจองหอง

บางครั้งเราสะสมเพื่อนร่วมอุดมการณ์ บางครั้งเราสะสมศัตรูคู่อาฆาต

บางครั้งเราสะสมรายได้ บางครั้งเราสะสมดอกเบี้ย

บางครั้งเราสะสมกำลังใจ บางครั้งเราสะสมความท้อใจ

เราต้องสะสมอะไรบางอย่างเสมอและเราไม่มีทางสะสมแต่เรื่องดีได้ มีบวกก็จะมีลบ มีได้ก็จะมีเสีย มีดีก็ต้องมีเลว มันคือสัจธรรม 🕯

คำถามสำคัญคือเราเดินทางสายกลางได้อย่างมั่นคงแค่ไหน ไม่เอียงไปในทางดีจนตีกรอบตัวเองเสียจนขยับตัวไปไหนไม่ได้ และไม่ออกนอกลู่นอกทางจนสูญเสียหลักการที่เรายึดมั่นมาตลอด

สะสมคือเรื่องปกติ สะสมอย่างมีกลยุทธ์คือเรื่องของคนฉลาดที่ฝึกฝนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *