Goal

🖖🏼 เพื่อเป้าหมายที่สอง

บางครั้งบางคราวเราเลือกทำบางอย่างอย่างไม่เต็มใจเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่ง เราไม่ค่อยแน่ใจว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่า 🤙🏾

🪁 แรงต้าน

เมื่อแรงต้านเหลือน้อย เมื่อความท้าทายลดลง เมื่อเป้าหมายง่ายเกินไป … เมื่อถึงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโต 🪀

🗻 พิชิตเป้าหมาย

ทำ และทำ โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่เร่ง ไม่เกินขอบเขต แต่ไม่มีวันไหนที่ไม่ทำ เพราะเหตุนี้ที่แบ่งแยกตัวจริงออกจากคนทั่วไป 👌🏽

⛰️ จุดหมายและปลายทาง

เคล็ดลับการตั้งจุดหมายให้ใหญ่และสร้างแรงบันดาลใจที่ดีคืออย่าคิดถึงแค่ตัวเองและอย่ายึดติดกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ☝🏼

🐋 ความปรารถนา (ตอนนี้)

จากนี้ถึงตลอดไป … ความปรานารถคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะทำมาซึ่งเป้าหมายชีวิตที่ตั้งใจไว้ ⭐️

🦄 ระดับความคาดหวัง

อย่าคิดว่าลูกทีมของเราเป็นซุปเปอร์แมน ทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสทำผิดพลาดได้ด้วยกันทั้งนั้น แม้แต่ตัวเราเอง 🦸🏻

🤟🏽 วางแผนสามแบบ

สัดส่วนเปลี่ยนแปลงได้และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สิ่งสำคัญคืออย่าลืมว่าเรามีแผนในฝันอยู่ 👏🏼

🐌 เกมส์ที่ยาวนาน

คนที่มีแนวคิดระยะยาวพร้อมยอมปิดฉากการเดินทางระยะยาวด้วยตัวเองดีกว่ายอมปล่อยให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนคิดและเดินทางระยะสั้น 🐢