Goal

🔱 หนึ่ง สอง และสาม

การกระทำของเรา (รวมถึงความพยายามที่จะทำอะไรให้เกิดขึ้น) มันจะไม่ใช่ทุกอย่างและมันก็จะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยซักอย่าง 🥳

📦 มองหาข้อจำกัด

ความสุขและความรู้สึกพอเพียงหลายต่อหลายคร้ังไม่ได้มาจากการได้และมีมากกว่าเดิม แต่มันมาจากลิมิตและความเข้าใจในลิมิตของตัวเองมากกว่า 🙃

↗️ เอ็กซ์และวาย

บางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกต่ำและทำไม่ได้อย่างที่วางแผนไว้ บางทีมันอาจเป็นเพราะเราโฟกัสแคบเกินไป 🔎

👌🏽 อะไรมาก่อน?

ทำงานให้ดี ทำงานที่น่าสนใจ ทำงานระดับโลก … แล้วถึงรวย แบบนี้น่าสนใจกว่ามั้ย? 👀

🫱🏼 ไม่ตรงกัน

ความสุขเกิดขึ้นเมื่อเรามองหาพื้นที่ในสังคมโลกที่เราสามารถเป็นตัวเองได้ ทีละนิด ทีละนิด 🖖🏽