🐋 ความปรารถนา (ตอนนี้)

ความปรารถนาคือ

  • ขอให้มีทีมที่เล็กลงกว่าเดิมไม่ใช่ใหญ่ขึ้นตามกระแส
  • ขอสมาชิกที่มีใจอยากพัฒนาตัวเองไม่ใช่คนที่เน้นแต่เอาอกเอาใจ
  • ขอให้สร้างธุรกิจที่มั่นคงไม่ใช่แค่โปรดักท์ที่ดูสวยบนหน้ากระดาษ
  • ขอพาร์ทเนอร์ที่มองทิศทางเดียวกันไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ที่เอาแต่ใจ
  • ขอให้มีความกล้าที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่พูดเพื่อสร้างความประทับใจให้คนอื่น
  • ขอการแข่งขันในเรื่องใหม่มากกว่าการผูกขาดในเรื่องเดิม
  • ขอให้สร้างได้ด้วยตัวเองไม่ใช่การพึ่งพาเงินจากภายนอก
  • ขอความมีอิสระมากขึ้นไม่ใช่เงินในบัญชีที่มากขึ้น
  • ขอให้มีความมั่นคงในความคิดไม่ใช่ความโลภเห็นแก่ประโยชน์ระยะสั้น

จากนี้ถึงตลอดไป … ความปรานารถคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะทำมาซึ่งเป้าหมายชีวิตที่ตั้งใจไว้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *