Decision

🐵 ก่อนจะตอบตกลง

เวลาที่เสียไปกับการคิดเพิ่มเติมนั้นเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการลงมือทำเร็วเกินไป 🐼

🌻 ปัจจัยที่ต้องเลือก

เราทุกคนต้องเลือก เราทุกคนต้องทำใจเมื่อเลือกแล้วว่าจะยืดปัจจัยข้อไหนเป็นหลักเพราะไม่มีใครได้ทั้งสี่ปัจจัยพร้อมกัน 4️⃣

😪 ข้อมูลไม่เคยพอ

คำถามไม่ใช่ว่าเราจะหาข้อมูลจากไหน … จงถามตัวเองว่าเราจะทำยังไงกับข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือและในสมองมากกว่า 👽

👈🏼 เส้นทางที่ฉันเลือก

เมื่อมันคือทางเลือกที่มาจากตัวเอง - เราจะทุ่มเทกับมันมากกว่า เราจะรักมันมากกว่าวิธีการที่คนอื่นบอกมาว่าดีที่สุด 🖤

🤨 ถ้าทำได้ไม่ดี

ถ้าเสียเงินมากินอาคารนอกบ้านแล้วกลายเป็นว่ารสชาติที่เชฟทำมาให้มันแย่จนต้องพูดกับคนข้างๆว่า “ฉันทำเองอร่อยกว่าอีก” 😔

🤨 มองปัญหาจากภายใน

ทุกปัญหาเกิดจากตัวเองทั้งสิ้น และการแก้ปัญหาก็เป็นไปได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งสิ้นเช่นกัน 😎

🙋🏼 อย่าตั้งคำถาม

คำถามที่ไม่มีคำตอบไม่มีอยู่ในโลก มันอยู่ที่ว่าคำตอบนั้นจะถูกต้องมากหรือน้อยเท่านั้นเอง หน้าที่ของเราคือพยายามหาคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด 🤘🏼

⚙️ เครื่องจักร

ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้ว อย่าต่อสู้กับมัน เราไม่ใช่เครื่องจักร เราไม่ใช่สายพานการผลิต ⛓️

👂🏼 เสียงส่วนน้อย

เราเป็นแค่คนที่มีความคิดเป็นของตัวเองและเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเริ่มต้นจากการมองเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้าม 😎