🖐🏼 ทุกอย่าง

ทุกอย่างคือ

  1. ตอบตกลงกับทุกอย่าง
  2. ตอบปฏิเสธกับทุกอย่าง

เมื่อไรก็ตามเราตกอยู่ในสถานการณ์หนึ่งในสองนี้ มันชัดเจนว่าเราไม่มีกลยุทธ์ …​ เพราะ

  1. เราไม่วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ทำให้เราไม่รู้ว่าปัญหาและความท้าทายอยู่ตรงไหน
  2. เราไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรทำให้เราไม่รู้ว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเอง

ส่งผลให้เมื่อได้ยินได้ฟังอะไรมา — เราจะเอาหมด คิดไปว่ามันดีหมด ทึกทักไปเองว่าเรามีความสามารถพอที่จะทำมันได้ดี “กว่าคนอื่น” หรือในอีกมุมหนึ่ง

เราไม่เอาอะไรสักอย่าง คิดไปว่ามันผิดจากสิ่งที่เราคิดไว้ มโนไปเองว่ามันยากเย็นแสนเข็น … กลายเป็นดูถูกตัวเองและทีมงานไป

เลือกทั้งหมด หรือไม่เลือกอะไรเลยไม่เคยเป็นทางเลือกที่ดี

เลือกเกือบหมด ก็อันตราย … จาก 10 โอกาสเรากระโจนเข้าใส่ 8 โอกาส … นี่ก็เปรียบได้กับเลือกทั้งหมดนั่นแหละ โอกาสที่ยอดเยี่ยม (โปรดักท์ โปรเจกต์ ลูกค้า ตลาด เงินทุน) ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ

เลือก 2 จาก 10 … อันนี้เริ่มดูมีแววว่าเราเริ่มมีกลยุทธ์ เริ่มเข้าใจปัจจัยภายนอกดีขึ้น เริ่มเข้าใจปัจจัยภายในของตัวเอง

แม้แต่ทางสายกลางก็ไม่ใช่ทางออกของเรื่องนี้ เลือก 5 จาก 10 ก็ยังมากเกินไปอยู่ดี … โฟกัสเกิดจากการตอบปฏิเสธเกือบทุกคร้ัง … แต่ไม่ใช่ทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *