Decision

🙋🏼 อย่าตั้งคำถาม

คำถามที่ไม่มีคำตอบไม่มีอยู่ในโลก มันอยู่ที่ว่าคำตอบนั้นจะถูกต้องมากหรือน้อยเท่านั้นเอง หน้าที่ของเราคือพยายามหาคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด 🤘🏼

⚙️ เครื่องจักร

ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้ว อย่าต่อสู้กับมัน เราไม่ใช่เครื่องจักร เราไม่ใช่สายพานการผลิต ⛓️

👂🏼 เสียงส่วนน้อย

เราเป็นแค่คนที่มีความคิดเป็นของตัวเองและเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเริ่มต้นจากการมองเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้าม 😎

😬 ทำได้ ควรทำ?

เมื่อคิดดีแล้วว่า “ไม่” จงตอบว่า “ไม่” หายใจลึกๆเรียกกำลังใจและความเข้มแข็งให้ตัวเอง … แล้วก้าวต่อไปอย่าหันกลับมามองข้างหลัง 🙄

👆🏼 เลือกได้หนึ่ง

หลายครั้งหลายครา … คุณภาพเกิดจากข้อจำกัด - เงินทุน เวลา โอกาส ถ้ามีน้อยอาจจะยิ่งส่งผลดี 👋🏼

🪙 หัวหรือก้อย

อย่าคิดว่าเรื่องจิ๊บจ๊อยของเราคือเรื่องจิ๊บจ๊อยของคนอื่น ครั้งต่อไปถามตัวเองให้ดีว่าเรากำลังจะบังคับให้อีกฝ่ายเลือกเหรียญด้านไหน 💋

😌 คุ้ม/ไม่คุ้ม

เมื่อเราพูดว่า “แม่งไม่คุ้มเลยหวะ” เราตั้งใจจะสื่อว่ามันไม่คุ้มเวลา “แม่งไม่คุ้มเลยหวะ โคตรเสียดายเวลา” 🫤

🌵 พื้นที่แห้งแล้ง

เพราะถ้าไม่ชนะ ถ้าพยายามแค่เลี้ยงตัวเองให้รอด เราก็จะแห้งเหี่ยวตายไปเองอย่างช้าๆและทรมาน 💔

👋🏼 ปล่อยไปตามทาง

ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่เหมาะกับเรา หลักการง่ายๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าเราควรไปต่อ … หรือปล่อยพวกเขาไปตามทางของตัวเอง 🙏🏽