👉🏼 เลือกที่จะทำ

วันนี้เราเลือกทำมากกว่ารอรึเปล่า

วันนี้เราเลือกงานที่ได้ผลแน่นอนหรืองานที่เสี่ยงแต่ท้าทายกว่า

วันนี้เราเลือกทำตามกระแสของตลาดหรือคิดต่างเพื่อแก้ปัญหาเดียวกัน

วันนี้เราเลือกทำให้งานเสร็จหรือทำให้ดีกว่าเดิม

คีย์เวิร์ดคือ “เลือก”

เราเลือกได้และโดยมากแล้วนวัตกรรมดีๆเกิดจากคนที่เลือกไม่เดินตามใคร เลือกที่จะลุยไปก่อนโดยไม่รอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *