Career

✍🏼 เริ่มต้นจากง่ายไปหายาก

อ่านมาก่อนเขียน, ฟังมาก่อนพูด, ชิมมาก่อนปรุง … พื้นฐานของการทำสิ่งที่ยากคือการใช้เวลาสร้างความเชี่ยวชาญจากสิ่งที่ง่าย👌🏽

✍🏼 คนรักษาสัญญา

คนที่ทำตามสัญญาทุกครั้งคือคนที่พิเศษกว่าคนอื่น แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเราก็แตกต่างและโดดเด่นกว่าใครๆแล้ว 👏🏼👏🏼👏🏼

✍🏼 บิสสิเนสอะนาลิสต์กับโปรดักท์เมเนเจอร์

ระหว่างบิสสิเนสอะนาลิสต์กับโปรดักท์เมเนเจอร์มันมีความแตกต่างกันอยู่ในบทบาทหน้าที่ คนหนึ่งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกคนมีหน้าที่หลักในการกำหนดความไปเป็นของโปรดักท์ …​ ใครเป็นใคร?