✍🏼 เมื่อ …

🙍🏽‍♂️ เมื่อเราสูญเสียความเป็นตัวเอง

📦 เมื่อเราสูญเสียอิสรภาพ

🙇🏾 เมื่อเราสูญเสียแนวคิด

🧛🏻 เมื่อเราถูกดูดเข้าไปในวงวนที่ไม่น่าอภิรมย์

🤜🏼 เมื่อเราเริ่มต่อต้านกับสภาพแวดล้อมรอบตัว

🥀 เมื่อเราเริ่มรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะไปต่อ

🏳 เมื่อนั้นเรากำลังจะเข้าสู่สถานะตกต่ำและอยากยอมแพ้

🤔 เมื่อนั้นเราต้องกลับมาคิดให้หนักอีกครั้งว่าเราจะทำยังไงต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *