Career

🫲🏼 คัดเลือกคน

ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ในการทำงานลงเพื่อให้คนดีๆมีความสามารถได้มีอิสระในการทำงาน ในการแสดงฝีมือ บริษัทจะเจริญรุ่งเรืองเอง 🫱🏽

💼 หน้าที่การงานและการเมือง

ความเปลี่ยนแปลงครั้งหน้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราพยายามมองให้ทะลุว่าเรากำลังจะเดินกลับเข้าไปในวังวนการเมืองน้ำเน่าแบบเดิมๆหรือไม่ 🪼

🙏🏼 ยังมีทางเลือก

ทั้งหมดนี้เพราะเราไม่เคยสูญเสียความเป็นตัวเองไป มันเป็นสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนควรต้องพิทักษ์ไว้อย่างสุดกำลัง 💪🏽

👋🏽 ฉันต้องการโปรเจกต์ เมเนเจอร์

โปรเจกต์ เมเนเจอร์ที่ดีจะเป็นสมาชิกในทีมที่มีคุณค่ามาก ถ้าพวกเขาได้รับโอกาสทำงานที่เหมาะสม อย่าคิดว่าพวกเขาเป็นแค่ “คนกลาง” 👒

🪶 อิสระไร้ขอบเขต

เราเองไม่ควรยึดติดกับสิ่งใหม่มากเกินไป พยายามที่จะบีบบังคับตัวเองให้ทำงานเก่าที่ดูยุ่งเหยิงบ้างในบางครั้งคราว 🧠

🪨 งานที่ไร้คุณค่า

สิ่งสำคัญกับเรื่องนี้คือ มันไม่มีงานไหนที่ไร้ค่าหรอก ถ้าเราเลิกหยุดคิดถึงแต่ตัวเอง 🫀

🐟 ยกแผง

ในเมื่อการตัดสินใจปฏิเสธหรือตอบรับคำชวนของใครสักคนนั้นเป็นอำนาจตัดสินใจของเจ้าตัวแบบ 100% คำว่า “ดึงคน” หรือ “กวาดทีม” จึงไม่มีอยู่จริง 😬

🧢 หมวกสี่ใบ

หลายครั้งเราไม่ได้ทำงานเพียงด้านเดียว แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องปกติเท่าไรถ้าเราต้องถูกบังคับให้ทำอะไรที่เราไม่ถนัดตลอดเวลา ✨

ตำแหน่ง / ทักษะ

และมันก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้างานที่ต้องช่วยวางแผนและติดตามผลตรงนี้อย่างจริงจัง 🙋🏽‍♂️