Product

🌀 เดือนละครั้ง

การทำงานทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ (ย้ำว่าสมบูรณ์) ภายในเดือนเดียวนั้นยากแต่ก็พอจะมีโอกาสเป็นไปได้นะ … ถ้าทำตามนี้ 👇🏽

🪲 แมลงวันละตัว

ในหนึ่งวัน … ดีเวลลอปเปอร์อย่างเราทำอะไรได้บ้าง? ถ้าอยากใช้เวลาให้หมดไปอย่างเกิดประโยชน์ - แก้บั๊กซิ 🐛

🐝 เริ่มเล็กๆ

จงเริ่มต้นด้วยอะไรง่ายๆที่พอทำได้ในขณะนั้นก่อนเป็นอย่างแรกแล้วค่อยๆคิดหาทางขยับขยายมันต่อไป 🐝

👽 ผลิตและสร้าง

ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ … ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องสมควรจะถูกวัดผลความสำเร็จด้วยคำว่าโปรดักทิวิตี้ 🧠

🙄 ทำอะไรกันดี?

คำถามนี้คำถามเดียวเปลี่ยนบรรยากาศการประชุมให้มีไดนามิกมากขึ้นได้ สปาร์คไอเดียแนวคิดดีๆได้เยอะ 🔥