Life

✍🏼 เมื่อ …

เมื่อเราต้องกลับมาคิดให้หนักอีกครั้งว่าเราจะทำยังไงต่อไป 🤔

✍🏼 พูดง่ายกว่าทำ

จริงๆแล้วเราก็ไม่เท่าไรนี่หว่า จริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งอย่างที่เราคิด เราชะล่าใจเกินไป เรามั่นใจในตัวเองเกินพอดี 😿

✍🏼 คำแนะนำที่ไม่จริงใจ

มันไม่เชิงว่าเป็นคำแนะนำที่ไม่จริงใจแต่มันเป็นคำแนะนำที่ไร้ประโยชน์เพราะมันจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นได้มาก … นั่นแหละคือสิ่งที่ยากและเจ็บปวด 💔

✍🏼 ไม่คุ้มค่า

เมื่อทุกคนมองเห็นร่วมกันว่า “การเปลี่ยนแปลงนั้นเจ็บปวดกว่าการจมอยู่กับปัญหา” 🙌🏼

✍🏼 ความคาดหวังสูงส่ง

มีความคาดหวังประเภทหนึ่งที่เป็นผลเสียที่ทำอันตรายมากกว่าสร้างคุณค่า นั่นคือความคาดหวังที่มาพร้อมกับความเร่งรีบและรวดเร็ว 💨✈️

✍🏼 ทำงานคนเดียว

กุญแจสำคัญดอกแรกคืองานต้องใหญ่ต้องมีความหมายต้องเห็นผลลัพธ์ในตัวเอง 🔑 กุญแจสำคัญดอกที่สองคือ “ด้วยตัวคนเดียว” 🗝

✍🏼 คำสาปของความรู้

อะไรๆที่เรารู้อยู่แล้วมันก็ง่ายไปหมด สมมติฐานนี้ทำให้เราสร้างกำแพงความลำเอียงขึ้นมาในใจว่า “คนอื่นก็ต้องเข้าใจง่ายๆด้วยสิ” 👎🏽