👼🏽 สถานะเป็นสุข

มีผู้ชาญฉลาดเคยกล่าวไว้ในอดีตกาลว่า

ความสุขหรือสถานะเป็นสุขจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เราคิด พูด และทำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป็นประโยคสั้นๆที่อธิบายคำว่าความสุขได้อย่างทรงพลังที่สุด

ถ้าวันนี้เรายังคิด พูด และทำไปกันคนละทิศละทาง อย่าท้อ … ต้องสู้ต่อไปเพื่อหาสถานะความสุขให้เจอ

การวัดว่าวันนี้เราเป็นสุขแล้วหรือยัง … สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องภายในมากกว่าภายนอก มันเป็นแบบนี้ตลอดมาและก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไป

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *