🤟🏽 เตือนสติ

ก็เพียงพอแล้วที่จะประคับประคองทีมงานให้เข้าที่และเดินไปข้างหน้าร่วมกันต่อไป

หลายครั้งการพูดความจริง เรื่องประสิทธิภาพการทำงาน เรื่องคุณภาพ เรื่องการรักษาคำมั่นสัญญาของทีมงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็น

เมื่อวินัยหย่อนยาน เมื่อมีอิสระกันมากไป จนทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งที่ควรทำ เราในฐานะผู้นำต้องชี้แจงให้เห็นถึงปัญญาและสถานการณ์นี้อย่างจริงจัง

แต่ไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นเอาตาย เลยเถิดไปจนถึงขั้นแตกหัก … ฝ่ายผู้รับสารที่นั่งฟังเราพูดอยู่นั้นรับรู้แล้ว รับทราบแล้วถึงประเด็นที่เรากำลังสื่อ

เป้าหมายคือเตือนสติและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นถึงสิ่งที่เราคาดหวังและสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่ใช่หาคนผิด ไม่ใช่โยนความผิด และไม่ใช่การเชือดไก่ให้ลิงดูอะไรแบบนั้น

อย่าลืมว่างานต้องเดินต่อไป ทีมยังต้องคงอยู่ต่อไป … นั่นคือสิ่งสำคัญที่เรายังต้องรักษาไว้ การเตือนสติอย่างมีศิลปะเริ่มต้นด้วยการที่เราต้องมีสติมากกว่าใครในห้อง อย่าหลุด อย่าก้าวร้าวจนมากไป อย่าลามปาม อย่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่

เพราะถ้าเราไม่ควบคุมให้ดี เราอาจจะเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปแบบไม่มีวันกลับ ทีมงานที่ดีที่แค่หลงทางไปชั่วขณะหนึ่ง 👉🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *