Life

🥺 ไม่สามารถ …

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม … อย่าคิดดูถูกว่าเขาไร้ความสามารถในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันเป็นเรื่องต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นผู้นำ 👽

🙏🏽 คนกลุ่มนี้

กลับกลายเป็นว่าเพื่อนรอบตัวเรานั้นดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้ว ผมควรจะซาบซึ้งว่าเราโชคดีแค่ไหนกับสถานการณ์ตอนนี้กับเพื่อนกลุ่มนี้ 💚

📬 คำพูดสื่อสารอะไร?

เราเลือกได้ว่าอยากให้อีกฝ่ายรู้สึกแบบไหน คิดให้ดีก่อนพูดและทำ คิดให้ลึกว่าเรากำลังส่งสารอะไรออกไป 👂🏼

👁 ตาที่สาม

ไม่ใช่หาคนมาช่วยตัดสิน ไม่ใช่การโหวต มันคือการเปิดรับความคิดเห็นที่สามที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น 💁🏼‍♂️

👉🏽 ผู้ตาม

บางคนไม่มีความเป็นผู้นำไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีคุณค่ากับทีม … ตราบใดที่เค้ามีความใส่ใจ ตั้งใจทำงาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน 🤙🏼

🚪 ปิดจ๊อบ

มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้เวลาเลือกอย่างถี่ถ้วนว่าจะทำอะไรและเดินไปให้สุดทาง? 🏃🏽‍♀️🏃🏾🏃🏼‍♂️

😇 แปดด้าน

แนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่การกำจัดความรู้สึกที่เป็นลบออกไป แต่มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริงทั้งทางบวกและลบอย่างสมดุล ⚖️