🍄 ผู้เป็นอิสระ

ฉันเป็นอิสระเมื่อไม่คิดว่าเงินคือทุกสิ่ง

ฉันเป็นอิสระเมื่อฉันตัดสินใจว่าจะไม่ทำตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยคนอื่น

ฉันเป็นอิสระเมื่อฉันไม่ต้องรายงานใครยกเว้นแต่เพื่อนร่วมงานที่น่ารักและตัวฉันเอง

ฉันเป็นอิสระเมื่อฉันเล่นในเกมส์ของตัวเองด้วยกฎเกณฑ์ของฉันเองเพื่อเป้าหมายที่ฉันตั้งขึ้นเอง

ฉันเป็นอิสระเมื่อวิสัยทัศน์ของฉันสะท้อนความเป็นตัวเอง

ฉันเป็นอิสระเมื่อแผนของฉันถูกสร้างและเปลี่ยนแปลงด้วยการตัดสินใจของตัวฉันเอง

ฉันเป็นอิสระเมื่อฉันมีโอกาสได้ดูแลคนที่ฉันรักอย่างเต็มที่

ฉันเป็นอิสระเมื่อฉันสามารถควบคุมเวลาชีวิตของตัวเองได้

ฉันเป็นอิสระเมื่อฉันรู้ว่าฉันพึ่งพาทีมของฉันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ฉันเป็นอิสระเมื่อมีงานที่ต้องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ฉันเป็นอิสระเมื่อฉันสามารถจินตนากรและกำหนดคำว่า “สำเร็จ” ได้ด้วยตัวเอง

ฉันเป็นอิสระเมื่อฉันรู้ว่าฉันทำได้มากกว่านี้

ฉันเป็นอิสระเมื่อฉันต้องการทำมากกว่านี้เพื่อคนอื่น เพื่อประเทศของฉัน และเพื่อโลกใบนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *