Business

🐱 ผลพลอย

ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ด้านหน้า เราต้องยึดมั่นกับงานด้านหลัง 🤚🏼

💎 ความกดดัน

เราต้องรับผิดมากกว่าชอบ เราต้องรับความกดดันมากกว่าคนอื่น เราต้องอดทนมากกว่าคนอื่น 🦾

🚀 ระดับสูง

เราควรเลือกสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีก่อนเป็นอย่างแรก … ทักษะ, ความรู้ และประสบการณ์นั้นหาได้และมันจะตามมาทีหลัง 👈🏼

⛰ ฉากจบ

น้อยครั้งที่พล๊อตเรื่องจะอยู่ที่ปลายทาง ทุกครั้งพล๊อตเรื่องคือการเดินทาง ความสนุกและประสบการณ์นั้นถูกสร้างจากพล๊อตเรื่อง 🦋

🧱 กำแพงสูง

มันคือสาเหตุของปัญหาทั้งหมด มันคือแก่นแท้ของความวุ่นวาย … มันคือคำตอบสุดท้ายเมื่อเราถามตัวเองว่า “ทำไม” เป็นครั้งที่ห้า 🖐🏼

🥅 เคล็ดลับทำทัน

เทคนิคและทางลัดแบบเหนือชั้นแค่ไหนเราก็จะทำงานได้เร็วและมากแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่มีทางเร็วกว่านี้ ไม่มีทางมากกว่านี้ 🤣