Business

🗣️ การประชุมสามแบบ

ในฐานะผู้จัดการประชุม เราอยากได้ผลลัพธ์แบบไหน เราก็ต้องเตรียมตัวให้เหมาะสมอย่างเป็นมืออาชีพ 👩🏼

🏀 ลงสนาม

หน้าที่ของเราคือการเป็นโค้ชนอกสนาม ฝึกสอนให้ดี เตรียมตัวให้แน่น เมื่อลงสนามแล้วเราต้องปล่อยไป 👋🏼

😇 ความหวังในเชิงบวก

คนเราอยู่ได้ด้วยความหวัง คำถามคือเราสร้างความหวังในเชิงบวกให้สมาชิกในทีมได้ในทุกๆวันที่พวกเขาทำงานกับเราหรือไม่ 🐠

🌊 โยนลงน้ำ

เมื่อหน้าที่ของเราคือยืนอยู่หลังเวทีเหมือนเป็นโค้ช ไม่ใช่ขึ้นไปโชว์โซโล่เดียวเสียเอง 🎸 🎻 🥁

👽 เปลี่ยนใจคน

การเปลี่ยนใจคน ทริคคือการพูดถึงพวกเขาเป็นหลัก สิ่งที่พวกเขาจะเป็นได้ในอนาคต … ไม่ใช่พูดอวดสรรพคุณว่าเราดีเด่นยังไง 🤖

💚 ลูกค้าในอุดมคติ

เราอยากได้ลูกค้าที่ดีแบบนี้เพื่อการพัฒนาตัวเอง … คนที่ทำงานข้างๆเราก็เช่นกัน พวกเขาก็อยากได้ลูกค้า (และผู้นำ) ที่ดีแบบนี้เช่นกัน 😈

🤵🏼‍♂️ ดี แย่ แย่ที่สุด

บางคนคิดแค่สถานการณ์ที่ดีที่สุด และนั่นก็อันตรายที่สุด คนที่รอบคอบคือคนที่ขี้ระแวงและไม่กล้าเสี่ยงในทุกสถานการณ์ 🎒

🤨 มองปัญหาจากภายใน

ทุกปัญหาเกิดจากตัวเองทั้งสิ้น และการแก้ปัญหาก็เป็นไปได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งสิ้นเช่นกัน 😎

⭐️ ชอบ … ความเห็นใคร?

“คิดมาเลย ทำมาเลย ไม่ต้องรอคำสั่งจากพี่ว่าอยากได้อะไรต้องทำอะไรแบบไหน เอาให้น้องพอใจก่อนแล้วเราค่อยมารีวิวร่วมกัน” 🥳