Business

🥳 อย่างมากและอย่างน้อย

เราเลือกได้ว่าจะนำเสนอสิ่งไหนให้สังคมและตลาด “นี่คือสิ่งที่มากที่สุดคุณจะได้รับ” หรือ “อย่างน้อยที่สุด คุณจะได้สิ่งเหล่านี้” 👻

🫱🏽 วางมือ

การหาจุดปล่อยวางที่ลงตัวนั้นท้าทาย เราจะเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวไม่ได้ และเราก็ไม่ควรแจกจ่ายงานทั้งหมดออกไปจนสูญเสียการควบคุม 🤖

🪶 เริ่มจากตรงกลาง

การเริ่มต้นที่ตรงกลางนั้นดี มันท้าทาย มันไม่น่าเบื่อเหมือนเริ่มจากศูนย์ ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ยากและกดดันเกินไป 🦤

🥔 เชื่อหรือไม่เชื่อ

คนกลุ่มนี้เชื่อมั่นว่าพวกเขาเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ การพิสูจน์สมมติฐานเดิมๆจึงเป็นเรื่องที่พวกเขาต้องทำอย่างต่อเนื่อง ☂️

👀 ลองมองไปอีกฟาก

อีกฟากถนนนั้นคุ้มค่า ด้วยการใช้เวลาเพิ่มอีกไม่กี่นาทีเราจะได้ตัวเลือกที่ดีในการตัดสินใจเพิ่มขึ้น 🙏🏼

⚫️ วางแผนในความมืด

ยิ่งมืดเราต้องยิ่งเบิกตาให้กว้าง ยิ่งชุลมุนเรายิ่งต้องใจเย็นๆ … ยิ่งคิดไกลยิ่งเจ็บตัวมากกับกรณีนี้ 🐼