Business

🦬 ฉีกแนว

ลูกค้าจะอยากได้ของใหม่ที่ดีกว่าเก่าแต่ธุรกิจของเราต้องมองหาอะไรที่แตกต่าง …​ ไม่ใช่ว่าดีกว่าเดิม 🌕

👳🏼‍♂️ พ่อค้ามืออาชีพ

เมื่อเราแสดงให้อีกฝ่ายเห็นได้ว่าเราไม่ได้มาเพียงเพื่อปิดการขาย แต่มาเพื่อทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือ … เมื่อนั้นความไว้ใจจะเกิดขึ้น 🦮

🪶 เงินกับอิสระ

ทำไมการมีเงินเยอะไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขในชีวิตประจำวันเสมอไป? ก็เพราะถ้าเงินนั้นลดทอนความเป็นอิสระของเราไปนั่นแหละ 🪽

🚤 รีบ / ไม่รีบ?

เราต้องหาคนที่คิดและพร้อมลุยเหมือนกัน … บริษัทใหญ่มักไม่ใช่เพื่อนแท้ของพวกเราบริษัทเล็กซักเท่าไรหรอก ✌🏼

🫱🏽 ฉันต้องรายงานเธอ

การทำงานร่วมกันเป็นทีมต้องอาศัยการสื่อสารที่มีกระบวนการและขั้นตอน ยิ่งสื่อสารดี ยิ่งทำงานได้ดี ยิ่งสื่อสารแย่ ยิ่งลำบากกันทั้งทีม 👱🏼‍♂️

👂🏼 เพื่อนคู่คิด

มันคุ้มค่าที่จะถาม มันคุ้มค่าที่จะขอความช่วยเหลือ มันคุ้มค่าที่จะละทิ้งอัตตา เพราะสุดท้ายแล้วเรามีทีมงานไว้เพื่อสิ่งนี้ 👀

🤎 หัวใจของการตลาด

นักการตลาดคือคนที่พยายามที่จะสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขา 🍭

🥞 สองทีมแรก

ถ้าเรากำลังคิดจัดตั้งทีมใหม่เพื่อหานักขายหรือนักการตลาดมาช่วยกันสร้างธุรกิจในช่วงแรก เราอาจจะคิดผิดไปสักหน่อย 🍑

✌🏼 เท่าทวีคูณ

เพราะการรักษาอัตราการขยายตัวในธุรกิจเป็นเรื่องยากมาก การรักษาอัตราความเร็วในการทำงานก็เช่นกัน 🤘🏽

⌚️ พักครึ่งเวลา

มนุษย์เติบโตขึ้นร่างกายคนเราพัฒนาขึ้นตอนไหน? ตอนนอนหลับ(นิ่งๆ)ไม่ใช่ตอนที่เราทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเลย 💪🏽