Business

🫤 ลูกค้าไม่ปลื้ม

เพราะหลายครั้งคนทั่วไปไม่เข้าใจความต้องการของตัวเอง บางครั้งตัวเราตั้งคำถามไม่ดีพอ และบางครั้ง … พวกเขายังมีความจริงที่ยังค้างอยู่ในใจ 😬

✅ ครั้งนี้หรือระยะยาว?

พยายามทำให้เขาตามเราเพราะมันจะไม่ใช่การซื้อขายแบบครั้งเดียวแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวที่สร้างประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่าย 🎉

🦊 ลำดับการซื้อใจ

ปัญหา วิสัยทัศน์ ทางแก้ ผลตอบแทน - ถ้าเราไม่มีทั้งสี่ข้อนี้ก็ถือว่างานของตัวเองยังไม่เสร็จ มันยังไม่ดีพอจะไปนำเสนอผู้บริหารได้อย่างมั่นใจ 🐻

🥭 ปีนบันได

เรามองหาบันไดหรือเรากำลังมองหามะม่วงต้นถัดไป? … มันไม่มีอะไรผิดหรือถูก มันคือกลยุทธ์ มันคือทางเลือก แต่ในเร็ววันนี้เราต้องตัดสินใจเลือก 🖖🏼

🎯 กำไรและการอยู่รอด

เงินสดคือสิ่งที่สำคัญที่สุด การสร้างกำไรให้ได้ตั้งแต่วันแรกด้วยลูกค้ารายเดียวที่ทำให้บริษัทอยู่รอดไปในระยะยาวคือความท้าทายที่ดีมาก 👱🏼‍♀️

🙋🏻‍♂️ เราต้องการแผนสำรอง

ใช่ แต่ผู้นำที่แท้จริงจะรู้ว่าเราควรทุ่มพลังลงไปแค่ไหนกับแผนหลักและแผนสำรอง และตอนนี้ 50–50 ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสักเท่าไร 🙅🏼‍♂️

🐟 ยกแผง

ในเมื่อการตัดสินใจปฏิเสธหรือตอบรับคำชวนของใครสักคนนั้นเป็นอำนาจตัดสินใจของเจ้าตัวแบบ 100% คำว่า “ดึงคน” หรือ “กวาดทีม” จึงไม่มีอยู่จริง 😬

🧠 คิดก่อน (อีกรอบ)

ท้ายที่สุดแล้วการรอคอยและการคิดอย่างไตร่ตรองเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดที่เราจะมีได้ 👁️

👇🏽 ปั้นแนวลึก

การรวมตัวเชิงลึกคือการขยายอำนาจการควบคุมจัดการไปยังขั้นตอนอื่นๆในห่วงโซ่ด้วย ไม่ใช่แค่แปรรูปแต่เรายังเป็นเจ้าของแปลงนาและหน้าร้านเอง 👆🏼

🙄 ดีได้แค่ไหน?

“เราจะดีได้เท่ากับองค์กรของเรา” และ “องค์กรก็จะดีได้เท่ากับตัวเรา” เช่นกัน มันเป็นสมการมุมกลับที่ส่งเสริมและหักล้างซึ่งกันและกันเสมอ 🥳