Business

📅 วันนี้หรือวันหน้า

แต่ตอนนี้ … วันนี้สำคัญกว่า ถ้าวันนี้ไม่รอดก็ไม่มีพรุ่งนี้ ถ้าวันนี้ไม่มีจะกินพรุ่งนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่สั่งสมมา 👋🏼

☔️ เหลือแต่ปัญหายากๆ

สัจธรรมคือการแก้ไขปัญหายากไม่เคยเป็นเรื่องง่าย เรื่องที่ทำได้อย่างทันทีทันใด หรือแม้แต่เรื่องที่เราจะคาดหวังความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนได้ ☂️

📦 มองหาข้อจำกัด

ความสุขและความรู้สึกพอเพียงหลายต่อหลายคร้ังไม่ได้มาจากการได้และมีมากกว่าเดิม แต่มันมาจากลิมิตและความเข้าใจในลิมิตของตัวเองมากกว่า 🙃

✊🏼 ทำเองดีกว่า

ถ้าทำได้ก็ความทำเอง อย่างน้อยๆเราต้องรู้ทุกเรื่องและเข้าใจทุกรายละเอียด อย่านิ่งนอนใจเพียงว่า “เรื่องนี้มีคนรับผิดชอบแล้ว” 😷

↗️ เอ็กซ์และวาย

บางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกต่ำและทำไม่ได้อย่างที่วางแผนไว้ บางทีมันอาจเป็นเพราะเราโฟกัสแคบเกินไป 🔎

👌🏽 อะไรมาก่อน?

ทำงานให้ดี ทำงานที่น่าสนใจ ทำงานระดับโลก … แล้วถึงรวย แบบนี้น่าสนใจกว่ามั้ย? 👀

🫶🏼 ใจมาก่อน

คำว่าใจแปลว่าท้ังสองฝ่ายจะเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายจะพยายามประนีประนอมและหาจุดลงตัวในผลประโยชน์ของกันและกัน 🤟🏼