Thinking

🙆🏻‍♀️ วิเคราะห์และมองหา

จนเราเข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไร จนเราตั้งเป้าหมายว่างานตรงหน้านี้มันตอบโจทย์เรื่องอะไร แล้วที่เหลือจะเป็นเรื่องง่ายมาก 🤙🏼

🧠 ขอบเขตความคิด

ผู้นำคือคนที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือให้คนอื่นทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวเอง ซึ่งในหลายครั้งนั่นหมายถึงการทำตัวเป็นผู้ตามที่ดี 👶🏼

😇 อะไรและอย่างไร

ทำไมคนเก่งถึงเก่ง เพราะเขารู้ว่าต้องคิดเรื่อง “อะไร” แล้วถึงค่อยคิดว่า “อย่างไร” 🧠

💬 ความเข้าใจ

ความเข้าใจมีหลายระดับ การเพิ่มพูนทักษะของเราจึงไม่ควรจบแค่ให้ “เข้าใจ” เพียงพอที่จะทำงานตรงหน้าให้เสร็จไป 🙇🏻‍♂️

🐴 ทางอ้อม

ปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้ามักไม่ง่ายเหมือนที่คิด การแก้ปัญหาแบบตรงตัวมันไม่ค่อยได้ผลในระยะยาว 🤕

🧱 กำแพงสูง

มันคือสาเหตุของปัญหาทั้งหมด มันคือแก่นแท้ของความวุ่นวาย … มันคือคำตอบสุดท้ายเมื่อเราถามตัวเองว่า “ทำไม” เป็นครั้งที่ห้า 🖐🏼

💡 เมื่อเราต้องคิด

เราทำงานแบบไหนอยู่? ระหว่าง “เฮ้ มันน่าสนุกดี การแก้ปัญหาแบบใหม่ๆด้วยทางเลือกแบบไม่จำกัด” หรือ “อืม ก็แค่ต้องขยันกว่านี้” 🥹

🐳 กว้างและยาว

การมองภาพรวม และการวางเป้าหมายระยะยาว … ถ้าใครมีทักษะแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นอาชีพมันจะโดดเด่นมากๆ มาก มาก 🥳