🌅 เส้นทางนักสร้างสรรค์

ถ้ามัน

ไม่ดูมั่ว

ไม่ดูจับแพะชนแกะ

ไม่สร้างความงุนงง

ไม่สร้างความไม่มั่นใจ

ไม่ผิดแล้วผิดอีก

ไม่มีตัวอย่างให้ลอก

ถ้างานที่เราทำอยู่ไม่มีอะไรแบบนั้น … มันอาจจะไม่ใช่งานที่สร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ

เพราะเรื่องใหม่ต้องมีองค์ประกอบที่ดูขัดความรู้สึกเสมอ ความไม่แน่นอน ความไม่ชัดเจน ความมั่วที่มีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีที่พิสูจน์ได้

ถ้าเรากำลังอยู่บนเส้นทางแบบนี้ … จงภูมิใจว่าเรากำลังเดินเข้าใกล้สิ่งใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจเข้าไปทุกที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *