👴🏼 ถามเพื่อเปลี่ยน?

“คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้?” … คำถามที่มีประโยชน์ถ้าตั้งใจใช้ให้มันเกิดประโยชน์

ทำไมเราถึงถามคำถามนี้กับคนที่นั่งข้างๆ คนที่เข้าร่วมประชุม หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา หรือเพื่อนเก่าสมัยวันรุ่น

  • เพราะเราไม่มั่นใจในสิ่งที่คิด
  • เพราะต้องการความคิดเห็นที่สองหรือสาม
  • เพราะเราอยากได้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญบางอย่างจากคู่สนทนา
  • เพราะเรากลัวว่าจะพลาดอะไรไป
  • เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง
  • เพราะเราอยากได้คนที่สนับสนุนความคิดเห็นของเรา

สิ่งที่จะเป็นผลดีกับเราที่สุดในสถานการณ์นี้คือคำตอบที่แตกต่างจากความคิดตั้งต้นของเรา คำแนะนำที่ชี้ให้เห็นจุดที่เรามองข้าม การยกประเด็นที่เราไม่เคยคิดถึง … เราพร้อมจะรับฟังเรื่องพวกนั้นมั้ย เรามองข้ามอคติและเปิดใจกว้างได้แค่ไหน

เราพร้อมจะเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนใจเพราะเหตุผลที่ดีหรือไม่?

แต่สำหรับบางครั้งที่คำถามนี้ถูกถามขึ้นไป “ตามมารยาท” หรือ “ตามบทบาท” และเมื่อการฟังไม่เกิดการเปิดใจไม่มี ผลลัพธ์ที่ได้อย่างเดียวคือการเสียเวลากันทั้งสองฝ่าย เมื่อคนถามไม่พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เมื่อคนถามไม่คิดจะเปิดช่องว่างสำหรับการเปลี่ยนใจก็อย่าลำบากเอ่ยถึงคำถามนี้เลยจะดีกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *