🤟🏽 แรงบันดาลใจสามแหล่ง

แรงบันดาลใจมีอยู่ทุกที่ในทุกสถานการณ์

เมื่อเราเดินเข้าไปในห้องประชุม เราอาจจะพบเจอกับคนเก่งที่เราอยากยกให้เป็นแบบอย่าง หรือเราอาจจะเห็นคนบางคนที่เรารู้สึกอยากอยู่ห่างๆ

เมื่อเราเดินเข้าไปในงานแสดงสินค้าและนวัตกรรม เราอาจจะพบเจอกับอะไรบางอย่างที่ใหม่เอี่ยมน่าตื่นเต้นและทำให้เรารู้สึกมีไฟในการทำงาน หรือเราอาจจะพบเห็นของเก่าที่เอามาเล่าใหม่ของเดิมที่เอามาปัดฝุ่นและโฆษณาเกินจริง

แรงบันดาลใจมีอยู่สามรูปแบบ หนึ่งคือแรงบันดาลใจเชิงบวกที่จุดประกายให้เราอยากทำแบบนั้นอยากเป็นแบบนั้นอยากเก่งแบบนั้น … หรือเก่งกว่านั้น

สองคือแรงบันดาลใจเชิงลบที่เราเก็บไว้ใช้เตือนตัวเองว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าเป็นแบบนั้นอย่าเลือกเดินเส้นทางนั้น

สามคือแรงบันดาลใจที่เกิดจากความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเราเห็นความลำบากของบางคน เมื่อเราเห็นความไม่ถูกต้องกับบางเรื่อง … และเรารู้ว่าเราพอจะมีความสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้บ้าง

แรงบันดาลใจมีอยู่ทุกที่ในทุกสถานการณ์ — มันอาจจะเป็นมนุษย์ สินค้า ผลงาน หรือแม้แต่แนวคิด

จงเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียด จงมองหาแรงบันดาลใจทั้งสามประเภทในทุกเรื่องที่ทำ — ทักษะที่จำเป็นและฝึกฝนได้ในโลกยุคปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *