Requirement

😌 สเปคสั่งมา

“นี่ไง เราทำตามสเปคแล้ว แค่นี้พอแล้ว” - แนวคิดเบื้องหลังในสมองของทุกคนเป็นแบบนี้ งานที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจจึงไม่ค่อยเกิดจากสเปค 😏

📙 ขอสเปคหน่อย

เพราะพวกเขาไม่เคยมีปัญหากับ “อย่างไร” แต่พวกเขาจะกระเสือกกระสนกับ “ทำไม” และ “อะไร” 👦🏻

🧵ซอฟต์แวร์ เอ็นโทรปี

ความซับซ้อนจะไม่มีขีดจำกัด ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจะไม่มีวันหยุดขยายตัว … จนกว่าเราจะตระหนักถึงปัญหาอันใหญ่โตนี้ 😢