Problem

🫵🏼 หายใจลึกๆ

การตั้งแง่ไม่ยอมซึ่งกันและกันมันช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมั้ย? … ทุกนาทีที่เสียไปคือความเสียหาย เป้าหมายของเราคืออะไรกันแน่? 🤞🏼

🏷️ สิบคูณสิบ

ถึงเวลาที่ต้องยอมรับว่าเราเพียงลำพังไม่สามารถจัดการปัญหาทุกเรื่องได้เราเพียงคนเดียวไม่สามารถคิดและทำทุกอย่างได้ตั้งแต่หนึ่งถึง 100 📦

🤝🏽 เมื่ออยู่ในวิกฤต

อย่าคิดว่าวิกฤตแก้ไขได้ด้วยการทำงานหนักขึ้นเสมอไปภายใต้ความกดดันที่มากขึ้น … มันแก้ไขได้ด้วยความมีน้ำใจ ความจริงใจ ความใส่ใจ ✌🏼

👝 อยู่กับปัญหา

คิดเพื่อแก้ปัญหา ทำเพื่อให้รู้ว่าเรามาถูกทางหรือไม่ … เดินออกห่างจากปัญหาเสียตั้งแต่วันนี้แล้วโปรดักท์ดีๆจะอยู่ไม่ไกลจากทีมเรา 👜

🤨 มองปัญหาจากภายใน

ทุกปัญหาเกิดจากตัวเองทั้งสิ้น และการแก้ปัญหาก็เป็นไปได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งสิ้นเช่นกัน 😎

🤲🏼 ปัญหากลางๆ

ความท้าทายเกิดจากการที่เราเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่ง่ายต่อการแก้ไขและไม่ยากเกินไปจนไร้หนทาง 🙌🏼

😿 ยอมรับแต่โดยดี

โดยสรุปคือ … คนที่ให้เวลากับคนอื่นและเรื่องอื่นมากเกินไป จนหมดเวลาที่จะย้อนมองตัวเอง อย่าเป็นคนแบบนั้นเลย 🙅🏼

🙋🏼 อย่าตั้งคำถาม

คำถามที่ไม่มีคำตอบไม่มีอยู่ในโลก มันอยู่ที่ว่าคำตอบนั้นจะถูกต้องมากหรือน้อยเท่านั้นเอง หน้าที่ของเราคือพยายามหาคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด 🤘🏼

⚙️ เครื่องจักร

ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้ว อย่าต่อสู้กับมัน เราไม่ใช่เครื่องจักร เราไม่ใช่สายพานการผลิต ⛓️