Problem

👈🏼 ปัญหาต่อไป

ทีมนี้จะเก่งหรือไม่ต้องวัดกันตอนเจอปัญหาและการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การก้าวข้ามหลักชัยที่ผ่านมาหมาดๆ 👉🏽

☔️ เหลือแต่ปัญหายากๆ

สัจธรรมคือการแก้ไขปัญหายากไม่เคยเป็นเรื่องง่าย เรื่องที่ทำได้อย่างทันทีทันใด หรือแม้แต่เรื่องที่เราจะคาดหวังความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนได้ ☂️

🐴 ทางอ้อม

ปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้ามักไม่ง่ายเหมือนที่คิด การแก้ปัญหาแบบตรงตัวมันไม่ค่อยได้ผลในระยะยาว 🤕

🦋 หนีดีกว่า

มันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่เราต้องพยายามให้มากขึ้นหรือทำตัวเองในเก่งขึ้นในการรับมือกับคนที่พูดกันคนละภาษาคนที่คิดและเชื่อกันคนละเรื่อง 😐

🧱 กำแพงสูง

มันคือสาเหตุของปัญหาทั้งหมด มันคือแก่นแท้ของความวุ่นวาย … มันคือคำตอบสุดท้ายเมื่อเราถามตัวเองว่า “ทำไม” เป็นครั้งที่ห้า 🖐🏼

✌🏼 ปัญหาสองด้าน

เพราะแบบนี้เราถึงต้องการแผนพัฒนาโปรดักท์ … เพราะมันคือเส้นทางและเวทีในการช่วยกันหาคำตอบให้กับคำถามเทคนิคและคำถามธุรกิจ 👻

😏 ปัญหาคืออะไร?

หลายครั้งผมก็หลงๆลืมๆและคล้อยตามไปกับบทสนทนา … สมองมนุษย์มักมองโลกในแง่บวกและพยายามแสวงหาทางออกมากกว่าการโฟกัสที่ปัญหา 😌