Meeting

👆🏼 หนึ่งข้อคิด

สุดท้ายแล้วการเป็นผู้นำทีมก็คือแบบนี้ คิดไกลกว่าแต่ต้องเดินช้าลงในความเร็วและความเร่งที่พาคนทั้งทีมไปพร้อมกันได้ 🦣

🗣️ การประชุมสามแบบ

ในฐานะผู้จัดการประชุม เราอยากได้ผลลัพธ์แบบไหน เราก็ต้องเตรียมตัวให้เหมาะสมอย่างเป็นมืออาชีพ 👩🏼

🗣 พูดเรื่องงาน

อยากงานเสร็จเร็วขึ้นด้วยคุณภาพดีขึ้น? ก็แค่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการลงมือทำงานและลดเวลาที่เสียไปกับการพูดเรื่องงาน 💁🏼‍♂️