👆🏼 หนึ่งข้อคิด

เมื่อต้องแลกมากับการใช้เวลาพูดคุยสามชั่วโมงด้วยคนสี่คนมันคุ้มมั้ย?

ไม่คุ้มเพราะ

  1. เสียเวลามากไป
  2. ข้อคิดนั้นสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้

คุ้มค่าเพราะ

  1. ได้ความร่วมมือจากทุกคน
  2. เปิดโอกาสให้คนอื่นได้คิดและแสดงออก
  3. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานและในไอเดียของตัวเอง

บางทีถ้าเราอยากไปเร็ว เราทำเองคนเดียวก็จบง่ายในเวลาที่กำหนด

แต่หลายครั้งการหยุดรอเพื่อเดินไปพร้อมกันทั้งทีมให้ผลที่ดีกว่าในระยะยาว

สุดท้ายแล้วการเป็นผู้นำทีมก็คือแบบนี้ คิดไกลกว่าแต่ต้องเดินช้าลงในความเร็วและความเร่งที่พาคนทั้งทีมไปพร้อมกันได้

อยากไปเร็ว — ไปคนเดียว ถ้าอยากไปไกล — ต้องไปด้วยกัน สัจธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *