Entrepreneur

🙃 เมื่อเหนื่อย

มันเหมือนจะขัดกับความรู้สึกนิดๆนะ … ถ้าความเหนื่อยเป็นเรื่องของสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้า … ถ้าอยากหายเหนื่อยจึงไม่ใช่การหยุดพักแต่ถ้า … 💪🏽

🥔 เชื่อหรือไม่เชื่อ

คนกลุ่มนี้เชื่อมั่นว่าพวกเขาเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ การพิสูจน์สมมติฐานเดิมๆจึงเป็นเรื่องที่พวกเขาต้องทำอย่างต่อเนื่อง ☂️

📅 วันนี้หรือวันหน้า

แต่ตอนนี้ … วันนี้สำคัญกว่า ถ้าวันนี้ไม่รอดก็ไม่มีพรุ่งนี้ ถ้าวันนี้ไม่มีจะกินพรุ่งนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่สั่งสมมา 👋🏼

☔️ เหลือแต่ปัญหายากๆ

สัจธรรมคือการแก้ไขปัญหายากไม่เคยเป็นเรื่องง่าย เรื่องที่ทำได้อย่างทันทีทันใด หรือแม้แต่เรื่องที่เราจะคาดหวังความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนได้ ☂️

⛰ ฉากจบ

น้อยครั้งที่พล๊อตเรื่องจะอยู่ที่ปลายทาง ทุกครั้งพล๊อตเรื่องคือการเดินทาง ความสนุกและประสบการณ์นั้นถูกสร้างจากพล๊อตเรื่อง 🦋

💔 แค่อีกวันที่ต้องผิดหวัง

มันก็แค่เป็นอีกวันที่ผิดหวังและล้มเหลว พรุ่งนี้คือวันใหม่กับโอกาสครั้งใหม่ สิ่งที่ผ่านไปแล้วจะไม่คงอยู่ถาวร เรามีโอกาสแก้ตัวใหม่เสมอ 💪🏽

✍🏼 ใกล้แล้ว

มันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ว่าเรามองคำว่า “ใกล้แล้ว” แบบไหน 🤔

✍🏼 ไม่แฟร์

ชีวิตไม่ยุติธรรม แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่มีความยุติธรรม (อย่าหลอกตัวเอง) การมองข้ามคำว่ายุติธรรมทำให้เรายังมีแรงสู้ต่อไป 👉🏽