📅 วันนี้หรือวันหน้า

ในตอนที่เรามาถึงทางแยก เราต้องเลือกระหว่างวันนี้และพรุ่งนี้

บางคร้ังพรุ่งนี้สำคัญ พรุ่งนี้คืออนาคต เราลงทุนในการศึกษาไม่ใช่เพื่อวันนี้แต่เป็นพรุ่งนี้ เรารู้ความจริงข้อนี้จึงไม่คิดต่อต้านการเรียน การอ่าน การทดลอง และการฝึกปรือฝีมือ

แต่ตอนนี้ … วันนี้สำคัญกว่า ถ้าวันนี้ไม่รอดก็ไม่มีพรุ่งนี้ ถ้าวันนี้ไม่มีจะกินพรุ่งนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่สั่งสมมา 👋🏼

ถ้าวันนี้ไม่รอด พรุ่งนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ทำโปรดักท์อย่างที่ฝันไว้

วันนี้สำคัญกว่า เราต้องจัดการเรื่องวันนี้ก่อน

ความผันแปรไปของสถานการณ์ทำให้เราต้องหวนมาทบทวนความจำเป็นเฉพาะหน้า ต้องเลือกเอาตัวรอดด้วยการลืมพรุ่งนี้ไปชั่วคราว

แผนที่เคยวางไว้ — ใช้ไม่ได้แล้ว

เป้าหมายที่เคยตั้งไว้ — ไม่มีทางเป็นจริงแล้ว

ปรับใหม่ แก้ใหม่ คิดใหม่

ทำเพื่อวันนี้ … สักครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *