Design

💻 ของกลางๆ

“อะไรคือสิ่งทั่วไปที่สร้างโฟกัสในตอนนี้ให้เราได้ ในเวลาเดียวกันมันก็ช่วยเตรียมแผนสองแผนสามไว้ให้เราไปในตัว”? 🎆

🙅🏽 ไม่ง่ายที่จะไม่ผิด

โชคดีหน่อยคือเรามาถูกทางแบบง่ายๆแต่ต้องปรับแก้บางส่วนบ้าง โชคร้ายนิดคือมันซับซ้อนกว่าที่เราคิด อาจจะซับซ้อนยิ่งกว่าซับซ้อน 🙇🏼‍♀️

👒 เมื่อต้องดีไซน์

ใครละจะเป็นผู้นำเรื่องนี้ได้ดีกว่าโปรดักท์ที่เข้าใจการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้ง? - ไม่มี 🧢