Design

🌸 มองหาฟีดแบค

รีไควเม้นท์ใครก็เขียนได้ แค่เราถามว่า “อยากได้อะไรครับ?” การเก็บรวบรวมรีไควเม้นท์ก็แค่ฟังสิ่งที่พวกเขาพูด 🌼

🍗 โปรตีน 119 กรัม

การบอกข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงมันก็ดีอยู่ แต่หลายครั้งตัวเลขอย่างเดียวมันสร้างความสับสนให้เกิดขึ้น ตัวเลขมันยากต่อการทำความเข้าใจ 🥗

💻 ของกลางๆ

“อะไรคือสิ่งทั่วไปที่สร้างโฟกัสในตอนนี้ให้เราได้ ในเวลาเดียวกันมันก็ช่วยเตรียมแผนสองแผนสามไว้ให้เราไปในตัว”? 🎆

🙅🏽 ไม่ง่ายที่จะไม่ผิด

โชคดีหน่อยคือเรามาถูกทางแบบง่ายๆแต่ต้องปรับแก้บางส่วนบ้าง โชคร้ายนิดคือมันซับซ้อนกว่าที่เราคิด อาจจะซับซ้อนยิ่งกว่าซับซ้อน 🙇🏼‍♀️

👒 เมื่อต้องดีไซน์

ใครละจะเป็นผู้นำเรื่องนี้ได้ดีกว่าโปรดักท์ที่เข้าใจการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้ง? - ไม่มี 🧢