Customer Success

☝🏼 ลูกค้าคนแรก

คนที่พร้อมเสี่ยงไปกับเรา คนที่มองเห็นอนาคตจากสิ่งที่เราทำ คนที่พร้อมลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า 🥹

🤟🏼 ฟีเจอร์ ประโยชน์ภายนอก และการเปลี่ยนแปลง

อย่าเอาแต่พูดเรื่องฟีเจอร์ หรือผลลัพธ์ มองให้ทะลุว่าสินค้าหรือบริการในมือเราจะช่วยให้ผู้ซื้อเป็นอะไรที่เกินความคาดหวังของพวกเขาได้บ้าง 👑

🤠 ด้วยอารมณ์

เราทุกคนกำลังเดินเข้าสู่การสร้างผลงานเพื่อปรับปรุงอารมณ์ (อีโมชั่น) มากกว่าเพื่อปรับปรุงการทำงาน (โอเปอเรชั่น) 🧑🏻

🧠 สินค้าหรือความรู้

ถ้าเราช่วยให้พวกเขาเก่งขึ้นด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เราถ่ายทอดให้ - พวกเขาจะเป็นลูกค้าของเราตลอดไป 👩🏼

🧠 คิดเพื่อขาย

หน้าที่ของเราคือคิด คิดให้มากกว่าคนอื่น คิดในมุมที่ไม่เหมือนคนอื่น คิดเพื่อสร้างจุดยืนของตัวเองและทีมงาน 🤔