Customer Success

💈 โจทย์เล็กๆ

“โจทย์” ของลูกค้าทุกคนไม่เคยหยุดนิ่ง ถ้าเรายอมรับความจริงข้อนี้เราจะไม่พยายามเกินไปที่จะทำอะไรให้สมบูรณ์แบบที่สุด 🧼

⌚️ รอได้หรือไม่?

อย่าปลูกฝังความคิดแบบเร็วๆลวกๆให้กับพวกเขา เพราะเราเองก็จะติดนิสัยแบบนั้นด้วย รีบ เร่ง ไม่ละเอียด และขอไปที 🦾

🍘 การยึดเป้าหมายของลูกค้า

ความแตกต่างที่มีคุณค่าถูกสร้างได้ด้วยการไม่พยายามขายจนเกินงาม … เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาไม่ใช้มา “แอบ” ล้วงเอาเงิน 🍕

🔐 ลูกกุญแจ แม่กุญแจ

ประโยชน์เมื่อเราค้นหาอีกครึ่งหนึ่งเจอ การลงมือทำ ทีมพัฒนา และลูกค้าคือสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้ลูกกุญแจในมือของเราเวิร์คอย่างใจ 🔑

☝🏼 ลูกค้าคนแรก

คนที่พร้อมเสี่ยงไปกับเรา คนที่มองเห็นอนาคตจากสิ่งที่เราทำ คนที่พร้อมลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า 🥹

🤟🏼 ฟีเจอร์ ประโยชน์ภายนอก และการเปลี่ยนแปลง

อย่าเอาแต่พูดเรื่องฟีเจอร์ หรือผลลัพธ์ มองให้ทะลุว่าสินค้าหรือบริการในมือเราจะช่วยให้ผู้ซื้อเป็นอะไรที่เกินความคาดหวังของพวกเขาได้บ้าง 👑