🍘 การยึดเป้าหมายของลูกค้า

เมื่อเราเป็นตัวของตัวเองอย่างดีที่สุด คนฟัง (ในที่นี้คือลูกค้า) จะนับรู้ถึงสิ่งนั้นได้

  • เมื่อเรารับฟังอย่างตั้งใจ
  • เมื่อเราวิเคราะห์อย่างละเอียด
  • เมื่อเราตั้งคำถามมากกว่าพูด (โม้และพล่าม)
  • เมื่อเรายึดเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลัก
  • เมื่อเราเน้นแก้ปัญหามากกว่าเน้นขาย
  • เมื่อเรากล้าเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเอง
  • เมื่อเราให้คำเตือนที่เรื่องที่ต้องระวัง

ความแตกต่างที่มีคุณค่าถูกสร้างได้ด้วยการไม่พยายามขายจนเกินงาม … เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาไม่ใช้มา “แอบ” ล้วงเอาเงินออกจากกระเป๋าลูกค้า

เมื่อเราทำแบบนี้ สิ่งที่ตามมาอาจจะเป็น

  1. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งเราก็ไม่มีอะไรจะเสียตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว หรือ
  2. “ลูกค้าโทรมาถามว่ามีความคืบหน้าบ้างมั้ย ปกติเขาไม่เคยโทรตามเลยนะคะ สงสัยว่าอยากได้จริงๆ” — 

เมื่อเราพูดในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยความจริงใจ เมื่อเราแสดงให้เห็นว่าเรามาแก้ปัญหาในทุกมุมมองไม่ใช่จะมาเน้นขายให้ได้ราคาแพงที่สุด … ลูกค้าจะรับรู้ได้

เราขายด้วยการไม่ขาย … นี่แหละกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *