Agile

✍🏼 แม่ครัวขนมอบ

เราลองผิดลองถูก เราแก้ไขระหว่างทาง และเราปรับเปลี่ยนสูตรได้ตามสถานการณ์ เรามองตัวเองว่าเป็นเชฟอาหารคาวมากกว่าเพสทรีเชฟ 🥘 > 🍪

✍🏼 วางแผนเพื่อการเรียนรู้

เราจะไม่หมกมุ่นกับผลผลิตและการส่งมอบ เราจะให้ความสำคัญกับการหาคำตอบที่ดีที่สุดมากกว่า นั่นคือเส้นทางที่ถูกต้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 😎

✍🏼 ความมึนในสองรูปแบบ

ชัดเจนในขั้นตอน แต่มั่วมึนในเป้าหมาย 🍭 มั่วมึนในขั้นตอน แต่ชัดเจนในเป้าหมาย 🌀เรา “เลือก” ที่จะเป็นแบบไหน? 🙆🏼‍♂️

✍🏼 เบื้องหลังการสร้าง Facebook Platform

ลองดูวิดีโอที่เล่าเรื่องเบื้องหลังการสร้างเฟสบุ๊ก แพลตฟอร์มแล้วได้แรงบันดาลใจดีมากครับ คิดเร็ว ทำเร็ว รับฟัง มีอำนาจตัดสินใจ ประหยัด และสร้างอิมแพค