🧠 แผนหรือข้อมูล

จริงหรือไม่ที่เราต้องการ “แผน” เพื่อบรรลุเป้าหมาย?

ไม่จริง

สิ่งที่เราต้องการมากกว่าแผนคือความฉลาด และความฉลาดเกิดจากการเข้าถึงข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

ทำไม?

เพราะอย่างดีที่สุดแล้วแผนคือเครื่องมือที่สื่อให้เห็นถึง “ปัจจุบัน” พูดให้ตรงขึ้นคือ “อดีตที่ใกล้ที่สุด” มากกว่าด้วยซ้ำ แผนเกิดได้เพราะความรู้และข้อมูลที่เรามีในมือและในสมองล่าสุดนับถึงวินาทีที่เราวางแผน

เมื่อเราคิดว่าเราวางแผนเสร็จแล้ว … แผนนั้นก็หมดอายุทันที

เพราะงานไม่ใช่แผนที่เป็นอดีต งานคือปัจจุบันและอนาคต

เพราะเป้าหมายคืออนาคต นั่นแปลว่าเราต้องการงานเพื่อทำให้เป้าหมายเป็นจริง ไม่ใช่แผน

คำถามคือจะทำอย่างไรให้เราทำงานได้ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คำตอบคือเราต้องการข้อมูล ข้อมูลที่ช่วยสร้างความฉลาดให้เราและทีมงาน ข้อมูลที่ช่วยให้การตัดสินใจของเราถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 🤙🏼

ข้อมูลคือพระเจ้าในกรณีนี้

เราไม่ต้องการแผนที่ตายตัว เราต้องการเป้าหมาย (Goal) หลักชัยสำคัญ (Milestone) และความฉลาด (Information — Intelligence — Dashboard)

นั่นคือหน้าที่ของเรา (ในฐานะผู้นำหรืออะไรก็ตามแต่) ที่ต้องจัดหามาให้ทีมให้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *