Product

✍🏼 ค่าเสียเวลา

เมื่ออุปสรรคมันมากไป การที่เรายังก้มหน้าก้มตาทำโปรเจกต์นี้ต่อคือการเสียเวลา เสียโอกาสที่จะช่วยเหลือคนที่เห็นคุณค่าเราอย่างแท้จริง 🦁🐯

✍🏼 เป็นที่นิยมกับดี

โปรดักท์ เมเนเจอร์ต้องเลือกที่จะทำของที่ป๊อบปูล่าหรือทำของที่ดีและแตกต่างอย่างมีประโยชน์ เราเลือกทำทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ 🖐🏼

✍🏼 ความมีเอกลักษณ์และความน่าตื่นเต้น

เรามีหลักการในการเลือกจะทำหรือไม่ทำอะไรรึเปล่า? ผู้นำที่ดีทุกคนควรต้องมีครับ … สำหรับผมเองคือความมีเอกลักษณ์และน่าตื่นเต้น 😊

✍🏼 จุดขาย

เราขายรองเท้า 👟 ได้ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีแต่มันคือประสบการณ์ในการซื้อ ในการสวมใส่ … โปรดักท์ที่ดีคือโปรดักท์ที่มีจุดขายมากกว่าแค่ตัวเอง

✍🏼 โปรดักท์กับคู่แข่งที่แท้จริง

คนที่เราคิดว่าคือคู่แข่งทางธุรกิจ ลูกค้าและผู้ใช้อาจจะไม่คิดแบบนั้นก็ได้ เพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการโปรดักท์ที่เราทำแต่ต้องการสิ่งที่แก้ปัญหาให้ได้จริง 🤨

✍🏼 แนวคิดโปรดักท์แบบไม่ต้องมีโปรดักท์

เรื่องเล่าจากอินทูอิท (Intuit) เกี่ยวกับการทำโปรดักท์แบบที่พยายามไม่มีโปรดักท์ ไม่มีฟีเจอร์ แต่แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งและถาวร ☄️

✍🏼 โปรดักท์กับงานที่ซ่อนอยู่

สตาร์ทอัพที่ยังไม่มีรายได้เน้นปั่นฟีเจอร์เพื่อดึงดูดลูกค้า แต่กับทีมที่มีลูกค้าแล้วต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น … งานโอเปอเรชั่นคือสิ่งที่มองข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาด 👨🏽‍🔧

✍🏼 โปรโตไทป์กับโปรดักท์

เมื่อโปรโตไทป์มีไว้แค่การเรียนรู้ เมื่อโปรโตไทป์ไม่ควรเป็นโปรดักท์จริง … และเมื่อโปรดักท์จริงคือสิ่งที่เราต้องรีลิสได้ด้วยความมั่นใจจริงๆ 🧑🏽‍💻

✍🏼 เรามีลูกค้าแบบไหน? - ไคลเอ้นท์หรือคัสตอมเม่อร์

ไคลเอ้นท์คือกลุ่มคนที่จ้างให้เราแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างให้ คัสตอมเม่อร์คือกลุ่มคนที่ซื้อสินค้าหรือบริการที่เราสร้างขึ้นมาแล้ว 👔