Life

✍🏼 ปีใหม่ปีนี้ …

ไม่เริ่มก็ไม่เกิด ไม่กล้าก็ไม่ก้าวหน้า …​ ปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีแต่ความกล้าหาญ กล้าที่จะคิดและทดลอง กล้าที่จะล้มเหลวและลุกขึ้นมาสู้ต่อ 💪🏽

✍🏼 งานไร้ค่า 👎🏽

ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกว่ากำลังทำงานที่ไม่มีคุณค่า - จงคิดถึงคนอื่น อย่าคิดถึงตัวเอง - เราจะรู้สึกดีขึ้นเองอย่างน่าอัศจรรย์ ❤️ 🥰

✍🏼 มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเตรียมตัวให้ดีที่สุดนั้นช่วยได้แต่มันจะไม่ใช่การการันตีแบบ 100% … เตรียมตัวและใจ ทำเต็มที่แล้วก้าวต่อไป 🚶

✍🏼 เศรษฐกิจแบบผลลัพธ์

คนกลุ่มแรกได้รับผลตอบแทนจากเวลาและความพยายามที่ใส่ลงไป คนกลุ่มสองจะได้ผลตอบแทนเมื่อเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเท่านั้น … สองโลก สองอารมณ์ 🏢

✍🏼 จะช่วยหรือจะโชว์

ถึงแม้ใจจริงจะอยากช่วยแต่คำบางคำจะทำให้จากช่วยกลายเป็นโชว์ … ลองสังเกตประโยคที่ตัวเองเลือกใช้ดูให้ดีครับ 🗣

✍🏼 ง่ายแบบไม่ง่าย

ง่ายแบบซิมเปิ้ล (Simple) คือเข้าใจง่าย ทำตามได้ มันไม่เหมือนง่ายแบบอีซี่ (Easy) เพราะคำนี้มีความหมายทางใจ ขั้นตอนไม่ยากแต่ทำใจให้ทำไม่ได้ 🙆

✍🏼 เริ่มต้นจากง่ายไปหายาก

อ่านมาก่อนเขียน, ฟังมาก่อนพูด, ชิมมาก่อนปรุง … พื้นฐานของการทำสิ่งที่ยากคือการใช้เวลาสร้างความเชี่ยวชาญจากสิ่งที่ง่าย👌🏽

✍🏼 คนรักษาสัญญา

คนที่ทำตามสัญญาทุกครั้งคือคนที่พิเศษกว่าคนอื่น แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเราก็แตกต่างและโดดเด่นกว่าใครๆแล้ว 👏🏼👏🏼👏🏼