Life

✍🏼 เศรษฐกิจแบบผลลัพธ์

คนกลุ่มแรกได้รับผลตอบแทนจากเวลาและความพยายามที่ใส่ลงไป คนกลุ่มสองจะได้ผลตอบแทนเมื่อเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเท่านั้น … สองโลก สองอารมณ์ 🏢

✍🏼 จะช่วยหรือจะโชว์

ถึงแม้ใจจริงจะอยากช่วยแต่คำบางคำจะทำให้จากช่วยกลายเป็นโชว์ … ลองสังเกตประโยคที่ตัวเองเลือกใช้ดูให้ดีครับ 🗣

✍🏼 ง่ายแบบไม่ง่าย

ง่ายแบบซิมเปิ้ล (Simple) คือเข้าใจง่าย ทำตามได้ มันไม่เหมือนง่ายแบบอีซี่ (Easy) เพราะคำนี้มีความหมายทางใจ ขั้นตอนไม่ยากแต่ทำใจให้ทำไม่ได้ 🙆

✍🏼 เริ่มต้นจากง่ายไปหายาก

อ่านมาก่อนเขียน, ฟังมาก่อนพูด, ชิมมาก่อนปรุง … พื้นฐานของการทำสิ่งที่ยากคือการใช้เวลาสร้างความเชี่ยวชาญจากสิ่งที่ง่าย👌🏽

✍🏼 คนรักษาสัญญา

คนที่ทำตามสัญญาทุกครั้งคือคนที่พิเศษกว่าคนอื่น แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเราก็แตกต่างและโดดเด่นกว่าใครๆแล้ว 👏🏼👏🏼👏🏼

✍🏼 ปฏิเสธ

เมื่อใครสักคนตอบปฏิเสธเรา … 🙅🏼‍♂️⛔️👎🏼🙉 พวกเขาปฏิเสธอะไร? แล้วเราควรจะรู้สึกอย่างไร?