Business

✍🏼 ถัดไป 👉🏽

ใครๆก็ทำตามคำสั่งได้ ใครๆก็หยิบจับเทคโนโลยีมาใช้ได้ ใครๆก็สร้างซอฟต์แวร์ได้ … แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีแผนการณ์ที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นขั้นเป็นตอน🙌🏼

✍🏼 ยิ่งดียิ่งแย่ 🤔

Result-Oriented เน้นการวัดผลกดดันทีมงานให้ทำให้ดีขึ้น มากขึ้น เร็วขึ้น … คำถามคือเพื่ออะไร หนึ่งปีจากนี้ เรื่องนี้ยังสำคัญอยู่มั้ย? 🔭

✍🏼 เรามีสิ่งสำคัญครบแล้วรึยัง?

ลูกค้ามองหาคนที่ช่วยให้เขาทำงานเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด … และเขายอมจ่ายเพิ่มอีกนิดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะล้มเหลวและต้องเลือกใหม่ 🔥

✍🏼 ตำแหน่ง, ไม่ใช่บุคคล

เบื้องหลังการเลือกนั้น … ตำแหน่งมีบทบาทสำคัญเสมอ คนที่ถูกเลือกต้องมีส่วนร่วมไม่ทางใดก็ทางนึงในการผลักดันเป้าหมายให้เป็นจริง 👩🏼‍🦰👦🏻

✍🏼 สู้หรือถอย

บางคนบางทีมบางองค์กรสู้คนแต่ยอมหมอบเมื่อเจอเทคโนโลยี บางคนสู้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับคน อืมมม 🤔

✍🏼 ยิ่งเล็กยิ่งดี

คนทำงานเก่งหนึ่งคนดีกว่าคนที่ “พอ” ทำงานได้สองคน ยิ่งน้อย ยิ่งดี ยิ่งเร็ว ยิ่งมีประสิทธิภาพ … จำไว้ 🐜 🐁 🐿

✍🏼 ไม่สามารถ …

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม … อย่าคิดดูถูกว่าเขาไร้ความสามารถในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันเป็นเรื่องต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นผู้นำ ✌🏼

✍🏼 เวลาสามเดือน

เพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่แน่นอน ตอนนี้ถ้าเราอยู่ในฐานะที่เดินนำหน้ามันอยู่ จงช่วงชิงและรักษาความได้เปรียบนี้ไว้ 👞👟🥾