Business

🦖 เก่า

พวกเขาคือโอกาส พวกเขาคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด พวกเขาพร้อมจะโอบรับการเปลี่ยนแปลงถ้ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสม 👴🏼🧓🏼

🗻 สิ่งที่ยาก

ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นยากแต่เป็นเพราะเราล้มเหลวในการโน้มน้าวให้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเต็มใจ 🤝

🧑🏻 สำคัญจริงหรือ?

ไม่สำคัญว่าจะตอบว่า “สำคัญ” หรือ “ไม่สำคัญ” … ประเด็นคือเราควรต้องตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เรื่อยๆว่า “เรื่องนี้มันสำคัญจริงหรือ?” 👨🏻‍🦱

👋🏼 ช้าและไม่ชัวร์

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนกับงานประเภทไหน … งานชิ้นเล็กๆในระยะเวลาสั้นๆบวกกับแนวคิด “เฟลฟาสต์” (Fail Fast) นั้นประยุกต์ใช้ได้เสมอ 🙌🏼

🐢 ไม่ทันใจ

สุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องงานที่กำหนดนิยามคำว่าช้าหรือไม่ช้า … มันเป็นเพราะความคิดในสมองบวกกับความอคติของตัวเราเองรึเปล่า? 😾

🔴 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก

ในขณะที่เรื่องอื่นยิ่งตัดสินใจเร็วยิ่งได้เปรียบ … การคัดเลือกคนสักคนนั้นตรงกันข้าม ต้องไม่รีบร้อน ต้องไม่เร่งรัด 🙆🏼

🤚🏼 “ผมขอเลย”

แทนที่จะนั่งรอคำสั่ง ทำไมไม่ลองเอ่ยปากยืดอกเลือกรับงานด้วยตัวเอง นี่คือสิ่งที่คนที่มีภาวะความเป็นผู้นำเลือกทำอยู่เสมอ ✌🏼