2️⃣ มากกว่าสองแกน

คณิตศาสตร์อย่างง่ายนิยมแสดงผลลัพธ์แบบกราฟสองแกน — เอ็กซ์และวาย

 • เวลากับรายได้
 • จำนวนลูกค้ากับราคาขาย
 • จำนวนพนักงานกับยอดขายต่อหน่วย
 • สัดส่วนรายได้กับกำไร (หรือขาดทุน)
 • การลงทุนกับผลตอบแทน
 • เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งตลาดกับระยะเวลาที่ผ่านไป

การวัดผลความสำเร็จ (อย่างง่าย) คือการเปรียบเทียบตัวเลขจากสองแกนนี้

 • ภายในเวลา 6 เดือน ต้องได้ยอดขาย 10 ล้านบาท หรือ
 • ถ้ามีพนักงาน 120 คน ต้องขายของให้ได้เดือนละ 300,000 ชิ้น
 • ถ้ามีรายได้ 1 บาทต้องมีกำไรขั้นต้น 70 สตางค์

ถ้าผิดไปจากนี้คือไม่ตรงเป้า

แต่ชีวิตจริงไม่ใช่คณิตศาสตร์อย่างง่าย ชีวิตจริงไม่เคยมีแค่สองแกนแต่นับไม่ถ้วน การวัดผลความสำเร็จที่สมเหตุสมผลถึงทำไม่ได้ด้วยการมองแค่ค่าเอ็กซ์และวาย

เราไม่จำเป็นต้องเลือกพัฒนาทักษะแค่สองด้านแต่หลายด้านพร้อมกัน

เราไม่จำเป็นต้องผูกติดคำว่าสำเร็จกับแค่รายรับและการเติบโตของตัวเลขทางธุรกิจ

เรื่องความสุขในการทำงาน เรื่องความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เรื่องของการคืนกำไรให้สังคม เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร เรื่องการช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

มันคือแกนอีกหลายๆแกนที่มีบทบาทต่อคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตจริง แกนที่เป็นมากกว่าแค่เอ็กซ์และวาย

บางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกต่ำและทำไม่ได้อย่างที่วางแผนไว้ บางทีมันอาจเป็นเพราะเราโฟกัสแคบเกินไป มันไม่ใช่แค่เวลา (เอ็กซ์) กับยอดขาย (วาย) เสมอไปแต่มันคือเวลา (เอ็กซ์) กับ

 • จำนวนลูกค้าที่เราได้
 • จำนวนพาร์ทเนอร์ที่เรามี
 • ขนาดของเครือข่ายที่เราสร้าง
 • คุณภาพของทีมงานที่เราปั้น
 • ต้นทุนที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือน
 • ระยะทาง (ระยะเวลา) ที่บริษัทจะอยู่รอดไปได้อย่างสบายๆ
 • ความสุขในชีวิตการทำงานและส่วนตัวของคนในองค์กร

มองให้พ้นสองแกนแล้วเราจะมีกำลังใจสู้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *