Article

🎩 โปรดักท์ไม่ใช่บริษัท

ความเป็นจริงคือไม่มีใครเก่งทั้งสองด้าน (อาจจะมี) แต่ที่แน่ๆไม่มีใครที่มีเวลาเพียงพอในการทำทั้งสองเรื่องให้ได้ดีในเวลาเดียวกัน 👚

🎍 เป้าหมายตายตัว

เราจะยึดติดกับเป้าหมายที่หมดอายุหรือตอบสนองกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าเพื่อช่วยให้ทีมเดินต่อไปได้อย่างราบรื่น ต้องคิดให้ดีๆ 🪴

🦬 ฉีกแนว

ลูกค้าจะอยากได้ของใหม่ที่ดีกว่าเก่าแต่ธุรกิจของเราต้องมองหาอะไรที่แตกต่าง …​ ไม่ใช่ว่าดีกว่าเดิม 🌕

👳🏼‍♂️ พ่อค้ามืออาชีพ

เมื่อเราแสดงให้อีกฝ่ายเห็นได้ว่าเราไม่ได้มาเพียงเพื่อปิดการขาย แต่มาเพื่อทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือ … เมื่อนั้นความไว้ใจจะเกิดขึ้น 🦮

🪶 เงินกับอิสระ

ทำไมการมีเงินเยอะไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขในชีวิตประจำวันเสมอไป? ก็เพราะถ้าเงินนั้นลดทอนความเป็นอิสระของเราไปนั่นแหละ 🪽

🚤 รีบ / ไม่รีบ?

เราต้องหาคนที่คิดและพร้อมลุยเหมือนกัน … บริษัทใหญ่มักไม่ใช่เพื่อนแท้ของพวกเราบริษัทเล็กซักเท่าไรหรอก ✌🏼

👤 ความมั่นใจมากเกินไป

ถ้าจะไม่ตั้งคำถามกับตัวเอง เราจะไม่เตรียมตัว ถ้าเรามั่นใจมาก … ดังนั้น อย่ามั่นใจเกินไปจะปลอดภัยกว่า 👅

🤷🏼‍♂️ ตามมาตรฐาน

โอเค … เมื่อเกมเป็นแบบนี้ บางคร้ังเราก็ต้องจำใจทำตามเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไป … ผ่านไปแบบจะไม่มีวันหวนกลับมาพบเจอกันอีกเลย 🚩

🎁 ของใหม่หรือของเดิม

จนกว่าเราเปลี่ยนคู่มือ อ่านหนังสือเล่มใหม่ ดูทีวีช่องอื่น และปรับเปลี่ยนการทำงานให้ตรงโหมด … เราจะไม่มีทางไปถึงฝั่งฝันได้เลย 🌩️