🪛 คุณภาพและความรู้สึก

หลายครั้งแค่รายงานและข้อมูลก็ไม่สามารถเล่าเรื่องราวของคำว่าคุณภาพได้ครบถ้วน

ทีมที่มาตรฐานสูงจริงๆนั้นวัดคุณภาพที่ความรู้สึก (Percieved Quality) และมันไม่ใช่แค่เทสติ้ง และไม่ใช่แค่รายงานผลการเทส

 1. ความชัดเจนของเป้าหมาย
 2. ระดับความเชื่อมั่นของทีมงานที่มีต่อเป้าหมายนั้น
 3. ผลดำเนินการทางธุรกิจที่ดี
 4. คุณภาพของโค๊ดภายใน
 5. จำนวนหนี้เทคนิค
 6. ความครอบคลุมในการทดสอบ
 7. จำนวนบั๊กที่เจอ
 8. จำนวนบั๊กที่ยังไม่ได้แก้
 9. โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมที่ดีและเสถียร
 10. โปรดักท์ที่ใช้งานง่าย
 11. เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้
 12. ความง่ายในการรีลีส
 13. ความเหมาะสมและยั่งยืนของกระบวนการทำงาน
 14. การสื่อสารภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ
 15. ความเร็วในการทำงาน
 16. ปริมาณงานที่เหมาะสมกับเวลามี
 17. ระดับความท้าทายในงานที่ได้รับมอบหมาย
 18. ความรู้สึกภูมิใจของทีมที่ได้ทำงานนี้
 19. ความรักใคร่กลมเกลียวในทีม
 20. ความรู้ความเข้าใจในตัวโปรดักท์
 21. ระดับการสนับสนุนที่ทีมได้รับจากผู้บริหาร

ใครที่รับหน้าที่เป็นผู้นำของทีม … หน้าที่ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่สร้างโปรดักท์ที่มีคุณภาพแต่คือการสร้างทีมงานระดับคุณภาพมากกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *