🤟🏽 หน้าที่สามอย่าง

สิ่งที่ทุกคนต้องการจากเราจากทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารคืออะไร?

หน้าที่ที่เราควรต้องรับผิดชอบในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาคืออะไร?

หนึ่ง — เราต้องมีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่เราทำ เราต้องพยายามเข้าใจและเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นมากกว่าคนอื่น เรามีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ที่แปลกใหม่จากมุมมองที่แตกต่างเหล่านั้นให้กับคนที่ยอมสละเวลาเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเรา

สอง — เราต้องมีจุดยืนที่แน่นอนในเรื่องที่เราตัดสินใจจะทำ เราต้องเลือกข้าง เราต้องหนักแน่นในความคิดและเป้าหมายที่เรากำหนดขึ้น เราต้องไม่โอนอ่อนไปตามสถานการณ์ตรงหน้าถึงแม้ว่ามันหมายถึงความสำเร็จหรือล้มเหลว

สาม — เราต้องมีความอ่อนโยนในการแสดงออก เราต้องอ่อนน้อมกับทุกคน เราต้องให้เกียรติทุกคน เราต้องไม่ยกตนข่มท่านว่าเราเก่งกว่าเรารู้ดีกว่าคนอื่น เราสื่อสารอย่างสุภาพแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหนักแน่นแฝงอยู่ในนั้น เราตอบปฏิเสธอย่างนอบน้อม เราตอบตกลงอย่างถ่อมตน

สามข้อนี้คือหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ ในทุกครั้งและกับทุกคน มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทำมันอย่างสม่ำเสมอและเป็นมาตรฐานเดียวกัน บางครั้งเราไม่ได้ทำการบ้านมาข้อมูลไม่แม่น บางครั้งเราก็มีอารมณ์โมโหฉุนเฉียวจนลืมที่จะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน

มันคือการฝึกฝน มันคือหน้าที่ของคนที่อยากจะสร้างบุคลิกและความเป็นตัวของตัวเองที่ส่งผลดีต่อคนอื่น ไม่ว่าเราจะคุยกับคนในทีมหรือกับคนภายนอกองค์กร สามข้อนี้คือเรื่องสำคัญ ทำการบ้านให้ดี หาจุดยืนให้เจอ นำเสนออย่างนอบน้อม

ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *